Informacje o płatnościach

Dane do przelewu:

Nazwa: Judo Play

Numer konta: 50187010452083104268370001

Tytuł: Wpisujemy informację według poniższego wzoru:

Imię i Nazwisko osoby biorącej udział w zajęciach sportowych (nie osoby wpłacającej),
lokalizacja (Wrocław, Wilczyce, Smolec), za jaki okres jest dokonywana wpłata

np. Jan Kowalski, Worcella, Wrzesień