Jak judo wpływa na obniżenie agresji?

Jak judo wpływa na obniżenie agresji?

Uczciwie trzeba przyznać się rzadko, ale zdarza się, że rodzic obawia się, że rozpoczęcie trenowania sztuki walki spowoduje u dziecka chęć wdawania się w bójki lub przyczyni się do agresywnej postawy. Tymczasem jest dokładnie odwrotnie, gdyż powodują obniżenie agresywności. W jaki sposób to działa?
​Trenowanie judo prowadzi do samokontroli, pozwala na zaufanie sobie, poznanie własnego ciała oraz panowaniem nad swoimi reakcjami. Dzieje się tak, ponieważ judo to nie tylko technika walki, ale jest to filozofia życia. Na zajęciach dzieci uczą się szacunku dla siebie oraz innych zawodników i trenera. To powoduje, że swojego przeciwnika nie traktują jako wroga. Judocy wiedzą, że na macie podczas treningów każdy z zawodników może odnieść korzyści ze wspólnej walki.
Na judo dzieci uczą się jak najbardziej efektywnie zarządzać swoją energią, w jaki sposób ją wykorzystywać, aby stawać się coraz lepszym, silniejszym. Siła to znajomość siebie, poznanie swoich mocnych stron oraz tych, nad którymi trzeba jeszcze pracować. Siła to poczucie sprawczości i przekonanie, że zawsze sobie poradzę, a to gwarantuje spokój i opanowanie. W ten sposób sport redukuje agresję i prowadzi do psychofizycznej równowagi.
Nieodłącznym elementem judo jest w końcu kodeks wartości, w jaki są wyposażeni młodzi adepci. Trenerzy wzmacniają u swoich podopiecznych takie cechy jak: umiarkowanie, prawość, uczciwość, cierpliwość, życzliwość, odwaga, konsekwencja. Są to uniwersalne wartości, które prowadzą sportowców przez życie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *